Kupuj szybko bez zakładania konta!  

Systemy kontroli dostępu i kontroli czasu pracy

Strona główna  »  Artykuły  »  Systemy kontroli dostępu i kontroli czasu pracy


Systemy kontroli dostępu i kontroli czasu pracy

Prawdopodobnie najczęściej wykorzystywane systemy zabezpieczeń w naszym otoczeniu. Jest to związane z ogólnodostępnością na rynku, prostotą użytkowania oraz niezawodnością. Głównym zadaniem systemów kontroli dostępu jest ograniczenie przejścia osób niepowołanych do określonych budynków, stref lub pomieszczeń. W przypadku kontroli czasu pracy, pracodawcy mogą w prosty sposób weryfikować ile godzin przepracowała dana osoba, określić nadgodziny, a tym samym zmaksymalizować wydajność pracowników i podnieść zyski. 

Funkcje


Główną funkcją systemu kontroli dostępu jest ograniczenie przedostawania się do budynków osób niepowołanych oraz kontrola przejścia i rejestracja pracy pracowników. Administratorzy mają wgląd na wszelkie zdarzenia, próby nieautoryzowanego przejścia, wejścia siłowego, przerw w pracy itp. Dla każdego użytkownika można dowolnie dostosowywać uprawnienia dostępowe, ponadto można dodawać nowych użytkowników, dodawać nowe klucze na wypadek zgubienia. Kontrola czasu pracy jest nieocenionym narzędziem w firmach, gdzie zatrudnia się setki osób. W ten sposób pracownicy są bardziej zdyscyplinowani oraz rzetelniej wykonują swoje obowiązki, przez co firma lub spółka może zmaksymalizować swoje przychody.Panel systemu do rejestracji czasu pracy

Korzyści dla firmy

 1.  ograniczenie przedostawania się osób niepowołanych,  bezpieczeństwo pracowników
 2.  ochrona cennych danych przed próbą kradzieży, manipulacji  lub całkowitego usunięcia
 3.  możliwość definicji uprawnień dla kilku tysięcy  użytkowników, wiele trybów konfiguracji, archiwizacja  danych, zdarzeń oraz profili użytkowników
 4.  kontrola czasu pracy użytkowników, dyscyplina i rzetelność  pracowników = maksymalizacja przychodów
 5.  łatwy i przyjemny sposób rozliczania pracowników wraz z  uwzględnieniem nadgodzin, system wykonuje tę czynność  automatycznie
 6. możliwość integracji z innymi systemami zabezpieczeń dla  jeszcze większego bezpieczeństwa


Korzyści dla domu

 1. ograniczenie przedostawania się na teren posesji osób niepowołanych
 2. możliwość integracji z innymi systemami zabezpieczeń dla pełnej kontroli sytuacji
 3. możliwość stworzenia drzwi otwieranych wyłącznie na kartę zbliżeniową lub jednego symetrycznego klucza w przypadku rozwiązań łączących zamek mechaniczny oraz elektroniczny
 4. powiadomienia o próbie nieautoryzowanego wejścia, wejścia siłowego lub wielokrotnego użycia karty (anti-passback) 


Przykłady zastosowania:

 1. firma - ograniczenie dostępu do budynku, pomieszczeń oraz stref osobom niepowołanym, ochrona cennych danych oraz asortymentu, kontrola czasu pracy, stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy dla pracowników, łatwość rozliczania pracowników wraz z nadgodzinami
 2. dom -  ograniczenie dostępu na posesje osobom niepowołanym, archiwizacja wszelkich zdarzeń, możliwość integracji z innymi systemami, prosty sposób, aby zapewnić swojej rodzinie maksimum bezpieczeństwa, wydajny system zapewnia nieprzerwaną pracę przez kilkanaście lat
 3. sklep - kontrola czasu pracy, zabezpieczenie asortymentu przed kradzieżą, możliwość integracji z innymi systemami zabezpieczeń, pracodawca ma wgląd na wszystkie zdarzenia oraz próby użycia karty lub innego rodzaju transpondera 
 4. infrastruktura krytyczna – ochrona kluczowych dla funkcjonowania państwa danych przed wyciekiem lub próbą manipulacji, stosując biometrię można stworzyć system praktycznie niedający się złamać lub rozszyfrować